Video UUMTube

LEBIH BANYAK UNIVERSITI DI CHINA BERMINAT ADAKAN KERJASAMA DENGAN UUM

LEBIH BANYAK UNIVERSITI DI CHINA BERMINAT ADAKAN KERJASAMA DENGAN UUM 100Pasaran serta peluang yang luas buat Universiti Utara Malaysia (UUM) – ungkapan tersebut digambarkan menerusi kejayaan UUM menandatangani 17 surat pernyataan hasrat (Letter of Intent) dengan 17 institusi pengajian tinggi di China dalam masa 3 hari. Dalam lawatan kerja berimpak tinggi tersebut, UUM telah menarik minat institusi-institusi pengajian tinggi di Republik China menerusi program promosi yang dikendalikan oleh kaunselor Education Malaysia di Beijing, Lim You Rang.

 

Capaian Pantas

audio video
penerbitan
QR-code
online statistik

uum mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim

sirim