Info SUKSIS

ASP Zolhaimi
ASP Zolhaimi Jamaludin
Ketua Jurulatih
Kor Sukarelawan Siswa/Siswi Polis (KOR SUKSIS)

  • Memastikan dan menentukan hala tuju kewujudan Kor Suksis UUM mengikut format perancangan seperti mana yang ditentukan oleh pucuk pimpinan PDRM.
  • Mengadakan sesi temu duga dan pemilihan pelatih baru Kor Suksis UUM mengikut format yang ditetapkan oleh pasukan.
  • Menyediakan bentuk latihan, silibus latihan, disiplin, undang-undang mengikut kesesuaian penubuhan Kor Suksis dan Pasukan PDRM.
  • Menyediakan format kepada jurulatih supaya mereka dapat memberi latihan dan komited terhadap tugas serta tanggungjawab yang diberikan.
  • Menyusun dan menentukan program perbarisan istiadat tamat latihan Kor Suksis berjalan lancar.
  • Memberi khidmat nasihat kepada Pegawai Kehormat Kor Suksis UUM, jurulatih dan pelatih jika timbul permasalahan.
  • Memberi khidmat ceramah/mengajar kelas undang-undang kepada pelatih Kor Suksis UUM.
  • Penasihat kepada Persatuan Kor Suksis di bawah naungan Hal Ehwal Pelajar UUM, dalam semua aktiviti dan program yang dianjurkan atau dilaksanakan.
  • Memastikan bekalan logistik dan keperluan mencukupi bagi menentukan setiap format latihan yang dirancang berjalan dengan baik.
  • Menentukan dan menyiapkan bajet tahunan untuk perbelanjaan Kor Suksis UUM dari sudut latihan dan pengurusan.
uum mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim

sirim