Pengenalan Pusat Kesihatan

Pusat Kesihatan Universiti (dahulunya PUSAT KESIHATAN PELAJAR), Universiti Utara Malaysia (PKUUUM) mula beroperasi pada tahun 1986 di kampus sementara di Tanah Merah, Bandar Darulaman, Jitra, Kedah. Pada tahun 1990, Pusat Kesihatan Pelajar turut berpindah bersama universiti induk ke kampus barunya di Sintok, Kedah. Staf PKUUUM pada ketika itu hanya seramai enam orang. Perkhidmatan yang diberi terhad kepada rawatan pesakit luar dan rawatan pergigian. Pada ketika ini bilangan staf melebihi 30 orang dan perkhidmatan juga telah diperluas dan pelbagaikan.

Mulai tahun 1995, PKPUUM dengan bantuan Pusat Komputer, Universiti Utara Malaysia (UUM) telah melahirkan satu Sistem Klinik Berkomputer bertujuan mempercepatkan proses merawat pesakit. Sistem ini melibatkan keseluruhan perkhidmatan perubatan dari masa pendaftaran sehingga pesakit mendapat rawatan. Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Utara Malaysia merupakan pusat kesihatan universiti pertama di Malaysia yang menggunakan sistem klinik berkomputer bersama smart card dan sistem ini mendapat pengiktirafan apabila memenangi tempat kedua dalam pertandingan Asia Pacific Multimedia Information Technology and Telecommunication Awards pada Mac 2001.

Pada April 1998 PKU UUM dipilih oleh universiti menjadi sebuah Strategic Business Unit (SBU) yang diharap dapat menjana kewangan bagi pusat khasnya dan universiti amnya. Sehingga kini ia antara penyumbang dana terbesar universiti.

pku1

Selain memberi perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat universiti, PKU UUM turut memberi sumbangan dalam pelbagai aktiviti pembangunan sahsiah warga universiti serta khidmat bakti kepada masyarakat orang awam sesuai dengan moto universiti 'Ilmu, Budi, Bakti'.

Perkhidmatan terbaik dan tersusun PKU UUM terbukti kini dengan kejayaannya mendapatkan pengiktirafan ISO 9002 yang diperolehi bersama keseluruhan universiti pada Disember 2001 dan menjadi pusat kesihatan institut pengajian tinggi pertama di Malaysia yang mencapai kejayaan tersebut.

Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pegawai Tadbir Kanan (PTK) Ke-9 Bil. 1/2003 yang bersidang pada 26 April 2003 telah bersetuju supaya Pusat Kesihatan Pelajar, UUM diletakkan di bawah Jabatan Canselori dengan nama Pusat Kesihatan Universiti berkuatkuasa mulai 1 Jun 2003.

uum mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim

sirim