Piagam Pelanggan Pusat Islam

  1. Sebagai pusat rujukan dan pengurusan hal Ehwal Islam dalam usaha pembentukan peribadi Muslim dan pengembang syariat Islam
  2. Mewujudkan persekitaran yang mesra pelanggan
  3. Memberikan penjelasan tentang Islam secara jelas dan ikhlas
  4. Memberikan kemudahan yang termampu untuk aktiviti keislaman dan kemasyarakatan

photo pusat islam

uum mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim

sirim