Service Desk

SISTEM PENGURUSAN ADUAN

2.1

Anjung Tamu (Welcome Centre), Unit Komunikasi Korporat, Jabatan Canselori dipertanggungjawabkan bagi menerima, menyemak, memantau, menyalurkan semua kategori aduan Pelanggan melalui UUM Service Desk dan lain-lain saluran aduan. Terdapat empat (4) kategori aduan pelanggan seperti berikut:

2.2

Pengurusan aduan UUM boleh dikemukakan melalui saluran berikut:

  • Laman web UUM Service Desk http:/servicedesk.uum.edu.my
  • E-mel servicedesk@uum.edu.my
  • E-mel ukkuum
  • Faks 04-928 3095
  • Telefon 04-928 3051/ 3044
  • Surat Rasmi Unit Komunikasi Korporat
  • Berjumpa secara langsung (in person)
  • Pengurus/ Pegawai Penyelaras Aduan
  • Pegawai Khidmat Pelanggan


2.3

Semua kategori aduan pelanggan yang diterima   akan disalurkan kepada Pusat Tanggungjawab/Jabatan/Institut yang berkaitan dalam tempoh 5 (lima) hari melalui UUM Service Desk manakala tiga (3) hari melalui email UKK;

2.4

Hebahan mengenai UUM Service Desk dihebahkan kepada staf dan pelajar dari masa ke semasa dalam dwi bahasa.

uum mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim

sirim