Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan
 
Dalam merealisasikan wawasan untuk menjadikan Universiti Utara Malaysia sebagai Universiti pengurusan yang terulung dan cemerlang selaras dengan Moto Universiti “ILMU, BUDI, BAKTI”, dengan izin Allah SWT maka kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menyempurnakan hak-hak pelanggan kami seperti berikut:

Kepada Pelajar
Menyediakan pendidikan, kemudahan pendidikan dan sistem pengurusan yang terbaik berlandaskan piawaian-piawaian yang ditetapkan.

Kepada Staf
Menyediakan calon pelajar yang berkemampuan.
Menyediakan kemudahan terbaik bagi melicinkan proses kerja, ganjaran yang sesuai dan peluang pengembangan ilmu yang adil dan saksama ke arah pembangunan dan kemajuan kakitangan.

Kepada Negara
Menyediakan bakal tenaga kerja untuk memenuhi keperluan negara. 
Menyediakan perkhidmatan latihan, penyelidikan dan perundingan ke arah mempertingkatkan lagi tahap perkembangan dan kemajuan ilmu.


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan
JUMLAH KESELURUHAN LAWATAN ANTARABANGSA TAHUN 2015 = 1549 orang (Januari – Oktober)
JUMLAH KESELURUHAN LAWATAN DOMESTIK TAHUN 2015 = 6084 orang (Januari – Oktober)


STATISTIK LAPORAN SISTEM PENGURUSAN ADUAN
JANUARI HINGGA JUN 2015

BULAN

MASA TINDAK BALAS

TEMPOH SELESAI

1-5

hari

6-10 hari

11-15 hari

16-20 hari

21-25 hari

26-30 hari

31 hari ke atas

Jumlah

1-5

hari

6-10 hari

11-15 hari

16-20 hari

21-25 hari

26-30 hari

31 hari ke atas

Jumlah

JAN ‘15

68

-

-

-

-

-

-

68

48

5

2

-

2

4

7

68

FEB ‘15

41

-

-

-

-

-

-

41

30

6

5

-

-

-

-

41

MAC ‘15

40

-

-

-

-

-

-

40

32

3

1

-

-

-

4

40

APRIL ‘15

61

-

-

-

-

-

-

61

54

7

-

-

-

-

-

61

MEI ‘15

40

7

-

-

-

-

-

47

44

2

-

1

-

-

-

47

JUN ‘15

39

-

-

-

-

-

-

39

38

1

-

-

-

-

-

39

JUMLAH

289

7

-

-

-

-

-

296

246

24

8

1

2

4

11

296


Kami bertekad semua aduan, pertanyaan,  dan maklum balas/cadangan berkaitan perkhidmatan, yang diterima daripada pelajar, staf, dan pemegang taruh akan dipantau, disemak, disalurkan kepada Pusat Tanggungjawab. Tindakan segera diambil bagi menyelesaikan kes dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 5 (lima) hari atau kurang dari dua minggu mengikut Standard Operating Procedure (S.O.P.). 







 


Kami bertekad semua aduan, pertanyaan,  dan maklum balas/cadangan berkaitan perkhidmatan, yang diterima daripada pelajar, staf, dan pemegang taruh akan dipantau, disemak, disalurkan kepada Pusat Tanggungjawab. Tindakan segera diambil bagi menyelesaikan kes dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 5 (lima) hari atau kurang dari dua minggu mengikut Standard Operating Procedure (S.O.P.).

uum mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim

sirim