FASILITI

CanseloriUUM

 

 

FASILITI YANG DISEDIAKAN OLEH JABATAN CANSELORI

Bilik Mesyuarat Naib Canselor

Kapasiti 50 Orang
(Tingkat 5, Lengkap dengan PA sistem, LCD, Skrin, , wifi, Network)
Tempahan: Norfaiz bin Ab Mutalib/ Tel: 04-928 3003

Bilik Mesyuarat Senat

Kapasiti 60 Orang
(Tingkat 4, Lengkap dengan PA sistem, LCD, Skrin, wifi, Network)
Tempahan: Norfaiz bin Ab Mutalib/ Tel: 04-928 3003

Bilik Mesyuarat Canselori

Kapasiti 20 Orang
(Tingkat 4, Lengkap dengan PA sistem, LCD, Skrin, , wifi, Network)
Tempahan: Azman bin Kasim/ Tel: 04-928 3083

Bilik Mesyuarat LPU

Kapasiti 50 Orang
(Tingkat 4, Lengkap dengan PA sistem, LCD, Skrin, , wifi, Network)
Tempahan: Azman bin Kasim/ Tel: 04-928 3083

Bilik Taklimat Universiti

Kapasiti 80 Orang
(Tingkat 2, Lengkap dengan PA sistem, LCD, Skrin, wifi, Network)
Tempahan: Shafiq Afendi Bin Abd. Jamil / Tel: 04-928 3061

Bilik Mesyuarat Executive, Anjung Tamu

Kapasiti 12 Orang
(Lengkap dengan, Skrin, wifi, Network)
Tempahan: Siti Nurul Wahida binti Omar / Tel: 04-928 3098

 

uum mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim

sirim